Information  X 
Enter a valid email address

Wärtsilä Oyj Abp (0IKJ)

  Print      Mail a friend

Friday 26 September, 2008

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä ja Metso perustavat yhteisyrityksen ...

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 26.9.2008, klo 9.30

Wärtsilä ja Metso ovat allekirjoittaneet yhteisyritystä koskevan
sopimuksen, jolla yhdistetään Metson Heat & Power -liiketoiminta
(Metso Powerin tulosyksikkö) ja Wärtsilän Biopower -liiketoiminta.
Yhteisyrityksestä tulee yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja
pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista. Yritys keskittyy
uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin. Sopimuksen
toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jota
odotetaan lähikuukausina.

Metso omistaa yhteisyrityksestä 60 prosenttia ja Wärtsilä 40
prosenttia. Yhteisyrityksen yhteenlasketun pro forma -liikevaihdon
vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa ja
henkilöstömäärän noin 200.

Yhteisyrityksessä yhdistyvät Metso Powerin ja Wärtsilä Biopowerin
resurssit sekä osaaminen kestävän energiantuotannon alalla. Metso
Power on johtava kattilateknologian toimittaja ja Wärtsilä Biopower
johtava modulaaristen voimalaitosten toimittaja. Wärtsilän arina- ja
Metson leijupolttotekniikka täydentävät toisiaan ja mahdollistavat
hyvin erilaisten polttoaineiden käytön voimalaitoksissa.

"Energiateollisuuden ja erityisesti uusiutuviin polttoaineisiin
perustuvan energiantuotannon markkinanäkymät ovat lupaavat.
Yhdistämällä Metson ja Wärtsilän osaamisen voimme kehittää uusia
teknologioita ja ratkaisuja entistä tehokkaammin", toteaa Metso
Powerin johtaja Lennart Ohlsson.

"Polttoaineiden joustava hyödyntäminen on tärkeä kilpailuvaltti
tulevaisuudessa, ja yhteisyrityksellä on hyvät edellytykset vastata
tähän haasteeseen. Odotamme yhteisyrityksen tuotteille, palveluille
ja osaamiselle vahvaa kysyntää", sanoo Christoph Vitzthum, Wärtsilä
Power Plants -liiketoiminnan johtaja.

Uusiutuvia polttoaineita käyttävien voimalaitosten kysyntä on
lisääntynyt energian korkean hinnan ja globaalin energiankulutuksen
kasvun myötä. Euroopan unionin tavoite kasvattaa uusiutuvien
energialähteiden osuus 20 prosenttiin primäärienergiasta vuoteen 2020
mennessä on tärkeä yhteisyrityksen perustamisen taustatekijä.

Metson Heat & Power -tulosyksikköön kuuluvat Metso Powerin
tytäryhtiöt Noviter Oy ja VEÅ AB. Tulosyksikön palveluksessa on noin
100 henkilöä Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Metso Power
suunnittelee ja valmistaa voimantuotantojärjestelmiä ja kemikaalien
talteenottojärjestelmiä voimantuottajille sekä sellu- ja
paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

Wärtsilä Biopower, joka on osa Wärtsilä Power Plants
-liiketoimintaa,toimittaa ja valmistaa biomassaa käyttäviä
voimalaitoksia yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon ja pelkkään
lämmöntuotantoon. Yhtiö työllistää Suomessa noin 100 henkilöä.
Yhteisyritykseen liittyvät järjestelyt eivät vaikuta Wärtsilän
moottorivoimalaliiketoimintaan, jonka toiminta jatkuu joustavien
monipolttoainetekniikkaan perustuvien voimantuotantoratkaisujen
tarjoajana.

Lisätietoja:
Christoph Vitzthum
Liiketoiminnan johtaja
Wärtsilä Power Plants
Puh: 010 709 5670
christoph.vitzthum@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp


Christoph Vitzthum           Atte Palomäki
Liiketoiminnan johtaja, Wärtsilä Power Viestintäjohtaja, Wärtsilä Oyj
Plants                 Abp
Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden,
ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat
asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan.
Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä
asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen
avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa
arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli
17 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 160 toimipisteessä 70
maassa. Wärtsilän liikevaihto vuonna 2007 oli 3,8 miljardia euroa.
Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.
www.wartsila.com

Metso lyhyesti
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna
2007 oli yli kuusi miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää
noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa,
kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä
valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com