Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Friday 31 October, 2008

UCB

UCB in lijn met vooruitzichten

  * UCB in lijn met financiële vooruitzichten 2008 en 2009
  * Drie nieuwe geneesmiddelen gelanceerd in negen maanden
  * Voortgezette implementatie van de strategie
  * Twee nieuwe externe partnerschappen voor vroegtijdig onderzoek


Brussel, België, 31 oktober 2008 om 7:00 AM (CET) - persbericht,
gereguleerde informatie - UCB kondigt vandaag aan dat de financiële
prestaties van de UCB Group de eerste negen maanden van 2008 in lijn
waren met de financiële vooruitzichten 2008 van het bedrijf.

"In de eerste negen maanden heeft UCB verschillende mijlpalen bereikt
in de officiële goedkeuring van geneesmiddelen in zijn kerndomeinen,
namelijk aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (CNS) en
immunologische stoornissen. Ook werd het SHAPE-initiatief opgestart",
verklaart Roch Doliveux, CEO van UCB. "In april lanceerden we Cimzia®
voor de behandeling van de ziekte van Crohn in de VS. In september
brachten we twee nieuwe geneesmiddelen op de markt voor de
behandeling van adjunctieve therapie bij epilepsie: Vimpat® in Europa
en Keppra®XR in de VS. De pijplijn van UCB groeit en we zijn goed op
weg om de financiële doelstellingen voor het volledige jaar te
realiseren. De implementatie van het SHAPE-initiatief is van start
gegaan. Dit initiatief streeft ernaar om via het herverdelen van haar
middelen sterker te focussen op haar kernactiviteiten en zo de
concurrentiekracht en de winstgevendheid te verbeteren. De
implementatie en de bijhorende sociale procedures in de betrokken
landen zijn lopende en dit via een constructieve dialoog met onze
sociale partners."

Door het verlies van het patent op Zyrtec® (cetirizine) in de VS in
december 2007, zijn de inkomsten van UCB in de eerste negen maanden
van 2008 met enkele procentpunten gedaald in vergelijking met
dezelfde periode in 2007. De inkomsten bleven stabiel, als we de
impact van de valutaschommelingen buiten beschouwing laten. De
producten die vooral aan de groei hebben bijgedragen waren Keppra®
(levetiracetam), Xyzal® (levocetirizine) en Tussionex®
(hydrocodonpolistirex en chloorfeniraminepolistirex) die een hoge
inkomstenstijging bleven genereren. Voor Keppra® verwachten we
concurrentie van generische producten in de VS vanaf begin november
2008.

In de eerste negen maanden was de onderliggende rentabiliteit van
UCB, de recurring EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization) in overeenstemming met de
verwachtingen voor het hele jaar.

Nieuwe productlanceringen
De lancering van Cimzia® in de VS voor de behandeling van de ziekte
van Crohn gaat verder. Het product werd reeds aan 2.300 patiënten
voorgeschreven sinds April 2008. In dezelfde periode hebben meer dan
5.200 gastro-enterologen ingetekend op het CIMplicity(TM)-programma
van UCB waarvan er 1.200 Cimzia® hebben voorgeschreven. Hoewel de
data gebaseerd zijn op een staal suggereren zij dat een groot deel
van de behandelde patiënten voor de eerste keer behandeld werden door
een anti-TNF.

Eind augustus 2008 werd Vimpat® (lacosamide) in de EU goedgekeurd als
adjunctieve behandeling voor aanvallen met partieel begin bij
volwassenen met epilepsie. Enkele dagen later werd het geneesmiddel
in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd.
Epilepsiespecialisten hebben positief gereageerd op de lancering van
Vimpat® en het middel werd reeds bij verschillende honderden
patiënten voorgeschreven als add-on bij hun huidige medicatie. Er
worden nog meer lanceringen in Europa verwacht in de komende maanden.
Eind oktober werd Vimpat® in de VS goedgekeurd als adjunctieve
behandeling voor aanvallen met partieel begin bij volwassenen met
epilepsie. Vimpat® zou begin 2009 in de VS gelanceerd worden door het
bestaande epilepsieteam van UCB.

Keppra® XR, een formulering met verlengde afgifte van levetiracetam,
werd eind september in de VS gelanceerd.

In september 2008 implementeerden we met succes een volledig
koudeketen opslag- en distributiesysteem voor Neupro® (rotigotine),
het middel voor Parkinson's in heel Europa. In afwachting van de
beslissing van de Europese autoriteiten plant UCB opnieuw de ter
beschikkingstelling van Neupro® voor alle patiënten (ook nieuwe
patiënten) in Europa en wil het bedrijf de "Restless Legs
Syndrome"-indicatie in Europa lanceren in de eerste helft van 2009.
Ook in de eerste helft van 2009 voorziet UCB de opstart van een
dialoog met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) over de
herlancering van Neupro® in de VS.

Update over Onderzoek & Ontwikkeling
Op 1 juli 2008 werd de European Marketing Authorisation Application
voor Cimzia® voor de behandeling van reumatoïde artritis door het
European Medicines Agency (EMEA) voor onderzoek aanvaard. In de VS
wordt Cimzia® voor de behandeling van reumatoïde artritis momenteel
door de FDA onderzocht.

Eind juli ontving UCB van de Amerikaanse FDA een actiebrief (brief
van niet-goedkeuring) met betrekking tot lacosamide in de behandeling
van diabetische neuropathische pijn (DNP) bij volwassenen. Eind
september trok UCB de EU-aanvraag tot vergunning voor het in de
handel brengen van lacosamide voor de behandeling van DNP terug. UCB
nam deze beslissing op basis van het standpunt van het Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMEA dat het belang
van het klinische effect van lacosamide bij diabetische
neuropathische pijn niet overtuigend genoeg werd aangetoond. UCB
overweegt om een bijkomende klinische studie op te zetten voor het
verder aantonen van het belang van het effect van lacosamide bij DNP.

UCB heeft een aantal potentiële behandelingsopties voor fibromyalgie.
De voorlopige resultaten van het eerste Fase III klinische onderzoek
van Xyrem® in deze indicatie worden verwacht op het einde van 2008.
De resultaten van rotigotine Fase II ("proof of concept") worden
eveneens verwacht tegen het einde van 2008. Na de onduidelijke Fase
IIa-resultaten zal tegen eind 2008 beslist worden over het starten
van Fase IIb met lacosamide voor de behandeling van fibromyalgie. De
Fase II-resultaten ("proof of concept") met lacosamide in de
profylaxis van migraine worden tegen het einde van dit jaar verwacht.

Verschillende mid-fase klinische studies van UCB-geneesmiddelen maken
goede vorderingen. De Fase II-resultaten voor CDP323, orale,
klein-molecule VLA4-inhibitor die ontwikkeld wordt voor recidiverende
vormen van multiple sclerose (MS), worden verwacht in het eerste
kwartaal van 2010. Deze vertraging is te wijten aan de hoge vraag
naar patiënten van een aantal laat-fase MS-studies. UCB en haar
partner Biogen IDEC verwachten dat de intekening voor de Fase
II-klinische studie van CDP323 tegen half 2009 volledig zal zijn.

In overeenstemming met het UCB NewMedicines-initiatief, versterkt UCB
de vroegtijdige onderzoekscapaciteiten door externe partnerships. Het
bedrijf heeft twee overheidsgefinancierde
onderzoekssamenwerkingsprojecten in de voorbije weken aangekondigd.
UCB werd samen met de universiteit van Bonn in Duitsland en enkele
industriepartners geselecteerd voor een overheidsfinanciering ter
waarde van 20 miljoen euro gespreid over de volgende drie jaar.
Daardoor zal het bedrijf een projectportfolio kunnen samenstellen,
eigendom van UCB, van maximaal zes nieuwe geneesmiddelenprojecten op
het gebied van het centraal zenuwstelsel. In een afzonderlijke
onderzoekssamenwerking hebben UCB en Pfizer de oprichting van een
nieuw bedrijf aangekondigd, "Cyclofluidic", een organisatie met een
baanbrekende technologie met als doel een significante versnelling
van het ontdekkingsproces voor geneesmiddelen. De UK  Government's
Technology Strategy Board heeft geholpen om deze innoverende stap te
zetten en zal "Cyclofluidic" verder ondersteunen door
medefinanciering van het O&O.

Financiële vooruitzichten voor 2008 en later bevestigd
In oktober 2008, heeft UCB een overeenkomst met een derde partij
kunnen bereiken die zich het recht had voorbehouden om bepaalde
royaltyinkomsten aan te vechten. Deze overeenkomst staat UCB toe om
de uitgestelde inkomsten nu als royaltyinkomsten op te nemen in het
vierde kwartaal van 2008. Hoewel UCB deze royalties niet meer zal
ontvangen, had zij deze inkomsten de vorige jaren niet in de
resultaten opgenomen. Daardoor zullen de inkomsten voor het volledige
jaar 2008 naar verwachting meer dan 3,3 miljard euro bedragen en de
onderliggende rentabiliteit van UCB (recurring EBITDA) zal naar
verwachting ongeveer 720 miljoen euro bedragen, eerder was 650
miljoen euro voorzien. Meer details zullen volgen met de volledige
financiële resultaten voor 2008 die worden gepubliceerd op 3 maart
2009. Het gerapporteerde nettoresultaat zou significant beïnvloed
kunnen worden door mogelijke eenmalige effecten van het
SHAPE-initiatief.

UCB bevestigt haar financiële vooruitzichten voor 2009 met een
recurring  EBITDA van minstens 650 miljoen euro bedragen, met een
latere toename op basis van de groei van nieuw gelanceerde producten.
Het gerapporteerde nettoresultaat voor 2009 zou ook beïnvloed kunnen
worden door eenmalige effecten in verband met het SHAPE-initiatief.

Voor verdere vragen kan u terecht bij:
Antje Witte, Corporate Communications & Investor Relations, UCB Group
T +32.2.559.9346, antje.witte@ucb-group.com

Mareike Mohr, Investor Relations, UCB Group
T +32.2.559.9264, Mareike.mohr@ucb-group.com

Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB Group
T +32.2.559.9712, Michael.tuck-sherman@ucb-group.com

Over UCB
UCB (Brussel, België) (www.ucb-group.com) is een wereldwijd opererend
en toonaangevend biofarmaceuticabedrijf dat zich toelegt op
onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van innovatieve
medicijnen met specialisatie in aandoeningen van centrale
zenuwstelsel en, immuun- en ontstekingsziekten. UCB heeft ongeveer
12.000 mensen in dienst in meer dan 40 landen en realiseerde in 2007
een omzet van 3,6 miljard euro. UCB staat genoteerd op Euronext
Brussels. (symbool: UCB)

Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen op basis van de
huidige plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden
die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk
kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling kunnen worden
gesuggereerd. Belangrijke factoren die de oorzaak kunnen zijn van
dergelijke verschillen omvatten: algemene economische veranderingen,
activiteitensector en concurrentieel klimaat, gevolgen van
toekomstige gerechtelijke uitspraken, veranderingen in regelgeving,
wisselkoersschommelingen en het aanwerven en behouden van
medewerkers.

Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht:


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.