Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Thursday 24 April, 2008

UCB

CEO van UCB bevestigt vertrouwen in de toekomst

Verklaring van de CEO van UCB op de Gewone Algemene Vergadering (GAV)
Dividend verhoogd  met 2.2% om te komen tot een brutodividend van
¤0,92 (¤0,69 netto) per aandeel
Alle resoluties door de Gewone en Buitgewone Algemene Vergadering
bekrachtigd Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van UCB
goedgekeurd
 
Brussel (België) - 24 april 2008 - 2:00 PM (CET) - UCB heeft vandaag
zijn Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Roch Doliveux, Chief
Executive Officer van UCB, gaf de aandeelhouders een kort overzicht
van het financiële jaar 2007 en een stand van zaken over de meest
recente ontwikkelingen binnen de groep. Hij bevestigde ook de
strategie van de onderneming om uit te groeien tot biofarmaleider van
de volgende generatie.
 
"2007 was een belangrijk jaar voor UCB en nu we onze uitvoerende fase
zijn ingegaan wordt 2008 ook belangrijk. In 2007 werd Keppra® een
blockbuster, (met verkoopcijfer van meer dan een miljard Euro), twee
nieuwe producten werden gelanceerd in de VS en vier aanvragen tot
registratie werden ingediend in de VS (waarvan de opvolger van
Zyrtec®) en in de EU. We realiseerden ook een indrukwekkend aantal
nieuwe R&D ontwikkelingen. Ik ben er vooral trots op dat steeds meer
patiënten met ernstige ziekten baat hebben bij de geneesmiddelen van
UCB. Ik ben ook blij met de onderliggende positieve financiële
prestatie, die samenhangt met de bijzonder goede resultaten van de
voorbije jaren en die ondersteund wordt door onze geslaagde
integratie."
 
"Er was veel goed nieuws over UCB betreffende de vooruitgang van onze
pipeline maar er waren ook enkele obstakels. Op 20 maart kondigden we
de voorlopige terugroeping aan van de Amerikaanse markt van Neupro®,
ons geneesmiddel tegen Parkinson, en van sommige batches in Europa.
Dit heeft niets te maken met de efficiëntie of de veiligheid van
Neupro®, maar met de actieve stof die na verloop van tijd overmatig
kristalliseerde in de patch. Het is een bekend verschijnsel in de
farmaceutische sector dat zal worden hersteld door een veranderde
formulering. Aan dit probleem wordt dringend gewerkt maar het zal
tijd in beslag nemen om Neupro® opnieuw op de markt te brengen in de
VS. De situatie in Europa wordt op de voet gevolgd. Het volledige
effect voor UCB zal afhangen van de tijd die nodig is om dit probleem
op te lossen en we werken op verschillende niveaus om de impact tot
een minimum te beperken. Meer gedetailleerde informatie zal worden
gegeven bij de presentatie van onze halfjaarresultaten voor 2008."
 
"We zijn erg tevreden met de goedkeuring in de Verenigde Staten van
Cimzia® voor de behandeling van de ziekte van Crohn. De VS
vertegenwoordigen meer dan 70% van de anti TNF markt voor de ziekte
van Crohn. Cimzia® is het eerste en enige gePEGyleerde Fc-vrije
anti-TNF. Dankzij de goede voorbereiding van mijn UCB collega's, zal
Cimzia® in de VS 48 uur na de goedkeuring worden gelanceerd. We
hebben competitieve programma's ontwikkeld die tegemoet komen aan de
noden van de patiënten, artsen en betalende personen en instanties."
 
"Sinds begin 2008 heeft UCB met succes nog andere belangrijke
mijlpalen bereikt, zoals de aanvraag voor Keppra® XR in de VS, de
goedkeuring van de orale oplossing Xyzal® en positieve resultaten van
ons nieuw geneesmiddel voor kankerbestrijding CDP791."
 
"Vier jaar geleden, aangemoedigd door het succes van Zyrtec®, stond
UCB voor twee grote uitdagingen: het verstrijken van het patent op
Zyrtec® in de VS eind 2007 en het verlies van de exclusiviteit voor
Keppra® een paar maanden later. Sindsdien hebben we UCB met succes
omgevormd tot een zuiver biofarmaceutische onderneming met een
bijzonder rijke pijplijn en kritische massa, om niet alleen het
verlies van de aflopende patenten te compenseren maar de groei van
UCB op middellange en lange termijn te verzekeren. Zowel Celltech als
Schwarz Pharma werden snel geïntegreerd en we zitten nu midden in de
"uitvoeringsfase", waarbij we onze R&D beloftes inlossen, de
onzekerheden qua timing van alle reglementaire goedkeuringen in onze
sector aanpakken en klaar zijn voor onze nieuwe productlanceringen.
Deze uitvoeringsfase zal worden gevolgd door een fase van intense
groei waarin wij het commerciële potentieel van onze nieuwe producten
zoals Cimzia®, Vimpat®, Neupro® of RikeltaTM zullen realiseren."
 
Op de Gewone Algemene Vergadering (GAV) waren 110.9 miljoen aandelen
(61.5% van de uitstaande aandelen) vertegenwoordigd. De GAV en de
Buitengewone Algemene Vergadering (109.2 miljoen aandelen of 60.6%
van de uitstaande aandelen waren vertegenwoordigd), die eveneens
vandaag plaatsvond, keurden alle resoluties goed. Zie de website van
UCB www.ucb-group.com/investor_relations/calendar voor alle verdere
details.
 
De GAV keurde voor het boekjaar 2007 ook de uitkering goed van een
brutodividend van ¤0,92 per aandeel (netto dividend ¤0,69 per
aandeel) tegenover ¤ 0,90 per aandeel in 2006 (netto ¤0,675). Dit
dividend zal betaalbaar zijn op maandag 28 april 2008 (coupon nr.
10).
 
De GAV benoemde Jean-Pierre Kinet, Armand De Decker, Norman J.
Ornstein en Thomas Leysen (met ingang op 1 januari 2009) tot
onafhankelijke bestuurders en nieuwe leden van de Raad van Bestuur
van UCB en herverkoos Evelyn Du Monceau de Bergendal, Peter Fellner,
Gerhard Mayr (onafhankelijk bestuurder), Arnoud de Pret en Bridget
van Rijckevorsel. Zie de website van UCB
www.ucb-group.com/investor_relations/calendar voor het curriculum
vitae van de nieuwe leden.
 
Het Jaarverslag 2007 van UCB wordt gepubliceerd op het internet:
www.ucb-group.com/investor_relations/financials/annual_reports.
 
Een tussentijds verslag over de eerste drie maanden is voorzien op 15
mei 2008, de financiële resultaten voor het eerste halfjaar 2008
zullen worden bekendgemaakt op 1 augustus 2008 en een tussentijds
verslag voor de eerste negen maanden van 2008 is voorzien op 31
oktober 2008. De Jaarlijkse Algemene Vergadering van volgend jaar zal
plaatsvinden op donderdag 30 april 2008 om 11.00 uur in Brussel
(België).
 
 
Voor verdere informatie
Antje Witte, Vice-President Corporate Communications & Investor
Relations, UCB Group
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb-group.com
Over UCB
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd aanwezig
biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het onderzoek, de
ontwikkeling en de commercialisering van vernieuwende farmaceutica en
biotechnologische producten voor aandoeningen van het centrale
zenuwstelsel (inclusief epilepsie), immuunziekten en inflammatoire
aandoeningen (inclusief allergische/ respiratoire aandoeningen) en
oncologie. UCB wil een toonaangevende positie bekleden in de
categorieën van ernstige ziekten. UCB heeft ongeveer 12 000 mensen in
dienst in meer dan 40 landen. In 2007 realiseerde het bedrijf een
zakencijfer van 3,6 miljard euro. UCB staat genoteerd op Euronext
Brussels.
 
Toekomstgerichte verklaringen
Deze persmededeling omvat toekomstgerichte verklaringen op basis van
de huidige plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden
die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk
kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling kunnen worden
gesuggereerd. Belangrijke factoren die oorzaak kunnen zijn van
dergelijke verschillen, omvatten: veranderingen in de algemene
economische situatie, commerciële en concurrentie- omstandigheden,
gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, veranderingen in
regelgeving, wisselkoersschommelingen en het aanwerven en behouden
van medewerkers.