Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Tuesday 02 March, 2010

UCB

UCB: Sterke basis voor duurzame groei


Jaarlijks financieel verslag 2009
<

http://hugin.info/133973/R/1389817/347937.pdf>


 * Groot aantal goedkeuringen en lanceringen: Cimzia® voor RA in de VS en EU,
  Vimpat® voor epilepsie in de VS en de EU, Neupro® voor nieuwe patiënten met
  de ziekte van Parkinson en RLS in de EU
 * Totale opbrengsten daalden zoals verwacht met 13% naar EUR 3,1 miljard
  veroorzaakt door de impact van een volledig jaar generische concurrentie
  voor Keppra® in de VS en desinvesteringen
 * Sterke onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) van EUR 698 miljoen
  (-5%) in overeenstemming met het streefdoel van het bedrijf (meer dan EUR
  680 miljoen). Dit cijfer weerspiegelt de belangrijke impact van de
  generische concurrentie voor Keppra® in de VS die veelal gecompenseerd werd
  door lagere bedrijfskosten als gevolg van UCB's concentratie op
  kernactiviteiten
 * Gerapporteerde nettowinst na minderheidsparticipaties steeg naar EUR 513
  miljoen in 2009, van EUR 42 miljoen in 2008, door hogere niet-recurrente
  inkomsten die voortvloeien uit kapitaalwinsten en overcompenserende
  niet-recurrente lasten met betrekking tot de schuldherfinanciering en
  reorganisaties
 * Een hoger brutodividend van EUR 0,96 per aandeel wordt door de Raad van
  Bestuur aanbevolen
 * Vooruitzichten voor 2010: de totale opbrengsten zullen naar verwacht
  ongeveer EUR 3,0 miljard bereiken; de onderliggende rentabiliteit
  (recurrente EBITDA) zal het jaar naar verwacht eindigen op ongeveer EUR 700
  miljoen; Core EPS (kernwinst per aandeel) zal naar verwacht ongeveer EUR
  1,76 bereiken.


Brussel (België), 2 maart 2009 - 7:00 AM (CET) - gereguleerde informatie - UCB
maakt vandaag zijn geconsolideerde jaarlijkse financiële resultaten voor 2009
bekend. 2009 wordt gekenmerkt als een jaar van uitvoering en oplevering. Het
bedrijf bereikte een keerpunt door de goedkeuring en lancering van nieuwe
geneesmiddelen, alsook door de aanpassing van de bedrijfsstructuur. UCB bereikte
op het gebied van ontwikkeling en regulering belangrijke mijlpalen, en slaagde
erin de bestaande schuld met een nieuwe financieringsstructuur te verminderen
door een verbeterd looptijdprofiel. Met dit alles creëerde UCB een sterke basis
voor duurzame groei in de toekomst.

"UCB is op weg om een patiëntgerichte wereldwijde biofarmaceutische leider te
worden met de lancering van drie nieuwe geneesmiddelen, Cimzia®, Vimpat® en
Neupro®, voor vijf indicaties voor patiënten met ernstige aandoeningen van het
centraal zenuwstelsel en immunologische aandoeningen. Onze financiële resultaten
gaan in de goede richting, en onze schuld is met succes geherfinancierd. Een
ander teken van de duurzame groei van UCB zal de verwezenlijking zijn van het
volle potentieel van onze kernproducten: Cimzia®, waarvan wij verwachten dat het
een topomzet van minstens EUR 1,5 miljard zal bereiken. Vimpat® met een
verwachtte topomzet van minstens EUR 1,2 miljard, en Neupro® met een geschatte
topomzet van minstens EUR 400 miljoen," zegt Roch Doliveux, Chief Executive
Officer, UCB. "Met de recente benoeming van Ismail Kola als Executive Vice
President, UCB en President van UCB NewMedicines, benadrukken wij onze inzet
voor een succesvolle doorbraakfase waarin wij nieuwe geneesmiddelen in de
ontwikkelingspipeline zullen brengen, en verdere duurzame groei zullen
koesteren."


De volledige versie van het persbericht kan gedownload worden via volgende link:[HUG#1389817]

  Jaarlijks financieel verslag 2009: 

http://hugin.info/133973/R/1389817/347937.pdf