Information  X 
Enter a valid email address

Wärtsilä Oyj Abp (0IKJ)

  Print      Mail a friend

Monday 23 November, 2009

Wärtsilä Oyj Abp

Markus Pietikäinen utnämnd till finansdirekt�...

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 23.11.2009 kl 10.00 lokal tid

Ekonomie magister Markus Pietikäinen, 34, har utnämnts till
finansdirektör för Wärtsilä från och med 1.1.2010. Vid samma datum
slås Wärtsiläs finansverksamhet och enheten för finansiering av
kraftverk, Wärtsilä Development & Financial Services (WDFS), ihop för
att uppnå skalfördelar inom finansverksamheten. Pietikäinen
rapporterar till Vice verkställande direktör Raimo Lind.

Den nuvarande finansdirektören Heikki Horstia lämnar posten i slutet
av februari 2010 och går i pension i enlighet med sitt arbetsavtal.
Horstia har varit i bolaget 30 år.

Markus Pietikäinen har arbetat på såväl finansierings- som
kapitalmarknadsbranscherna. Han inledde sin karriär i London på
investeringsbanken J.P. Morgan där hans ansvarsområden hänförde sig
till aktiemarknaden och företagsrådgivning. Pietikäinen kom till
Wärtsilä 2005 som Group Controller och medverkade i olika strategiska
projekt. Han utsågs till direktör inom företagsplaneringen 2006 med
företagsköp som ansvarsområde. År 2008 utsågs han till direktör för
Wärtsilä Development & Financial Services.

Ytterligare information

Raimo Lind, Vice verkställande direktör
Tel. +358 10 709 5640


Denna information skickades av Hugin.