Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Thursday 27 August, 2009

UCB

UCB en Immunomedics maken positieve resultaten ...

 * Gegevens uit het fase IIb-onderzoek naar de doses en posologie
  tonen een klinisch relevant behandelingseffect aan

 * Het behandelingsvoordeel van epratuzumab ten opzichte van de
  placebo bereikte 24,9% in week 12


Brussel, België & Morris Plains, New Jersey, 27 augustus 2009 -
persbericht, gereguleerde informatie - UCB en Immunomedics
(NASDAQ:IMMU) hebben vandaag de top-line resultaten bekendgemaakt van
het klinische Fase IIb-onderzoek van UCB waarin epratuzumab werd
vergeleken met een placebo bij patiënten met systemische lupus
erythematodes (SLE, ook algemeen bekend als lupus). De gegevens over
de verschillende doses en posologie uit het 12 weken durende
onderzoek toonden het klinisch relevante behandelingseffect aan van
epratuzumab ten opzichte van een placebo bij patiënten met SLE. De
227 patiënten uit dit onderzoek hadden een matig (30%) tot ernstig
(70%) actieve ziekte in verschillende organen.

De primaire doeltreffendheidsmaatregel was een eindpunt met een
gecombineerde index, dat bestond uit verschillende indexen van de
activiteit van SLE. In de eerste plaats werd de nadruk gelegd op een
door BILAG gemeten* verbetering. Het behandelingsvoordeel van
epratuzumab ten opzichte van de placebo bereikte 24,9% in week 12.

"Epratuzumab is het meest geavanceerde programma in de portfolio van
immuunziekten van UCB en de positieve resultaten zijn belangrijk voor
UCB omdat we blijven doorgaan met onze programma's op basis van
antilichamen", vertelde Roch Doliveux, CEO van UCB. "Deze resultaten
kunnen de honderdduizenden mensen van over de hele wereld die aan SLE
lijden nieuwe hoop geven, want de laatste vijf decennia werd er geen
enkele nieuwe behandeling goedgekeurd voor deze ziekte die je hele
leven verandert."

UCB houdt zich eraan om behandelingen te vinden voor
immuunstoornissen en patiënten doeltreffende therapeutische opties
bieden met zo weinig mogelijk bijwerkingen. De gegevens uit het Fase
IIb-onderzoek worden nog steeds grondig geanalyseerd als
voorbereiding op het Fase III-programma.

Epratuzumab, dat werd ontwikkeld door Immunomedics en waarvoor UCB in
2006 een licentie heeft gekregen voor alle indicaties van
auto-immuunziektes6, is een gehumaniseerd anti-CD22 monoklonaal
antilichaam dat de activiteit van de B-cellen kan moduleren. Hoewel
de precieze rol van CD22 niet volledig duidelijk is, wordt er toch
van uitgegaan dat het een negatieve regulator is van de werking van
B-cellen. Van B-cellen is gekend dat ze SLE in de hand werken door
antilichamen te produceren tegen de lichaamseigen cellen en weefsels,
waardoor het immuunsysteem zichzelf gaat aanvallen. Dit leidt tot
ontstekingen en weefselschade.

"We zijn verheugd dat dit gerandomiseerde, placebogecontroleerde,
door UCB uitgevoerde onderzoek de werking van epratuzumab aantoont
bij SLE, een ziekte die moeilijk te behandelen is met de huidige
beschikbare geneesmiddelen," merkte Cynthia L. Sullivan op,
voorzitster en CEO van Immunomedics, Inc. "Epratuzumab is een unieke
therapie tegen B-cellen omdat het de werking van de B-cellen kan
moduleren zonder dat deze lymfocyten grotendeels worden afgebroken,"
voegde ze er nog aan toe.

* BILAG (British Isles Lupus Assessment Group) is een uitgebreid
scoresysteem voor het beoordelen van zowel de huidige activiteit van
SLE als de veranderingen in die activiteit sinds het laatste bezoek
van de patiënt.

Voor meer informatie:
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32 (0)473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com

Voor de redactie

Over epratuzumab
Epratuzumab is een gehumaniseerd anti-CD22 monoklonaal antilichaam
dat momenteel wordt onderzocht voor de behandeling van SLE. CD22 is
een oppervlakte-eiwit dat specifiek is voor B-cellen en dat
verondersteld wordt betrokken te zijn bij de werking van B-cellen.
Het product gelicentieerd door Immunomedics, Inc., Morris Plains, NJ,
VS.

Over systemische lupus erythematodes (SLE)
SLE, waarnaar veelal wordt verwezen als lupus, is een chronische en
mogelijk fatale auto-immuunziekte met een schommelend en
onvoorspelbaar verloop. Er worden antilichamen aangemaakt tegen de
lichaamseigen nucleaire eiwitten waardoor het immuunsysteem zijn
eigen cellen en weefsels gaat aanvallen. Dit leidt tot ontstekingen
en weefselschade. Die kunnen overal in het lichaam optreden, maar
meestal worden het hart, de gewrichten, de huid, de longen, de
bloedvaten, de lever, de nieren en het zenuwstelsel aangetast.

Lupus wordt  gekenmerkt door  perioden met  opflakkeringen  of
verergeringen, die worden afgewisseld met perioden van verbetering of
remissie. De 'Lupus Foundation of America' (Lupusstichting  in
Amerika) schatte het aantal Amerikanen met een of andere vorm van
lupus op 1,5-2 miljoen, waarvan 90% vrouwen. De symptomen en de
diagnose duiken meestal op tussen 15 en 45 jaar. In de VS komt lupus
vaker voor bij Afro-Amerikanen, Latijns-Amerikanen, Aziaten  en
autochtone Amerikanen dan bij blanken.

Een onderzoek van de Lupus Foundation of Amerika toonde de mogelijke
economische impact van de ziekte aan, aangezien twee op de drie
patiënten met lupus hun inkomen volledig of gedeeltelijk verloren
doordat complicaties hen thuis houden.

Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische
onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en
commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het
vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt
ongeveer 10 000 medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008
een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel
(symbool: UCB).

Over Immunomedics
Immunomedics is een biofarmaceutisch bedrijf dat in New Jersey is
gevestigd en dat zich hoofdzakelijk toespitst op het ontwikkelen van
monoklonale producten op basis van antilichamen voor de doelgerichte
behandeling van kanker, auto-immuunziektes en andere ernstige
aandoeningen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van
bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden
waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de
resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit
persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen
kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische,
zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige
gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften,
schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn
werknemers.


Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht:


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.