Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Monday 29 June, 2009

UCB

UCB stelt Neupro�® weer beschikbaar voor alle p...

 * Behandelingsbeperkingen voor Neupro® door de Europese Commissie
  opgeheven
 * Neupro® kan voorgeschreven worden voor alle patiënten in
  overeenstemming met de goedgekeurde indicaties

    * Neupro® opnieuw beschikbaar voor alle patiënten met de
     ziekte van Parkinson
    * Neupro® voortaan ook beschikbaar voor patiënten met Restless
     Legs Syndrome

Brussel (België), 29 juni 2009 - persbericht, gereguleerde informatie
- UCB maakte vandaag bekend dat Neupro® (rotigotine in transdermale
patch) nu in Europa voorgeschreven kan worden voor alle patiënten met
een idiopathische ziekte van Parkinson en voortaan ook beschikbaar is
voor de symptomatische behandeling van matig tot ernstig idiopathisch
Restless Legs Syndrome (RLS) bij volwassenen. Dit volgt de beslissing
van de Europese Commissie om de behandelingsbeperking op Neupro® op
te heffen, in overeenstemming met de aanbeveling van het Europese
Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMEA) van 29 mei
2009.

"Wij zijn verheugd dat alle patiënten met de ziekte van Parkinson in
Europa opnieuw met Neupro® behandeld kunnen worden, een middel met
constante afgifte van geneesmiddel en met een verbetering van de
symptomen, en dat voor het eerst ook patiënten met RLS in Europa
kennis kunnen maken met de voordelen van deze belangrijke
behandeling", aldus Troy Cox, Senior Vice President CNS Operations,
UCB.

Sinds juni 2008 was de levering van Neupro® in Europa beperkt tot
patiënten die reeds met het middel behandeld werden, terwijl een
nieuw systeem voor opslag en distributie in koude keten werd
ontwikkeld om het middel van bij de producent tot bij de patiënt te
koelen. Na de volledige implementatie van dit systeem zijn thans
gekoelde voorraden van Neupro® in alle dosissen beschikbaar zodat
Neupro® door Europese artsen opnieuw kan worden voorgeschreven voor
alle patiënten met een idiopathische ziekte van Parkinson.

Neupro® bij de ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson treft wereldwijd meer dan zes miljoen
personen en ongeveer drie miljoen patiënten in de zeven belangrijkste
markten (VS, Japan, Duitsland, VK, Frankrijk, Italië en Spanje).
Neupro® is geformuleerd als een transdermale patch met één toediening
per dag voor een continue afgifte van het geneesmiddel en leidt tot
stabiele concentraties in het bloed. Neupro® leidt tot een
statistisch significante en klinisch relevante verbetering van de
mobiliteit en de mogelijkheid tot het uitvoeren van de dagelijkse
activiteiten bij personen in de vroegtijdige stadia van de ziekte van
Parkinson. Neupro® vermindert de "off"-tijd aanzienlijk en verhoogt
de "on"-tijd bij personen in de latere stadia van de ziekte van
Parkinson. Neupro® wordt in het algemeen goed verdragen.
Bijwerkingen die bij meer dan 10% van de patiënten met de ziekte van
Parkinson behandeld met Neupro® werden gemeld, zijn misselijkheid,
duizeligheid, slaperigheid en reacties op de toedieningsplaats.

Neupro® bij RLS
Neupro® werd in augustus 2008 door de Europese Commissie goedgekeurd
voor de symptomatische behandeling van idiopathische matige tot
ernstige RLS bij volwassenen. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
zijn de eerste Europese landen waar Neupro® (1 mg/24 h, 2 mg/24 h en
3 mg/24 h) in deze nieuwe indicatie gelanceerd wordt.

RLS treft tussen 3 en 10% van de bevolking in zekere mate. Uit een
klinische studie met 458 patiënten met matige tot ernstige RLS bleek
Neupro® (in dosissen van 1 mg/24 h, 2 mg/24 h en 3 mg/24 h) tijdens
een behandelingsperiode van zes maanden doeltreffender dan placebo
voor het verlichten van de symptomen in bed, 's nachts en overdag.
Neupro® bleek de symptomen bij meer dan de helft van de patiënten met
>= 50% te verminderen (54,2%) vergeleken met een vermindering van de
symptomen bij ongeveer een derde (29,9%) van de patiënten met
placebo. Bovendien bereikten meer patiënten behandeld met Neupro® (3
mg/24 h) een klinische remissie (47,3% vs. 22,8% met placebo) en
vrijheid van symptomen (31,3% vs. 12,3% met placebo).

"Wij zijn verheugd dat Neupro® beschikbaar is als nieuwe
behandelingsoptie voor patiënten met RLS. De resultaten van dit
onderzoek naar rotigotine bevestigen de werkzaamheid, de toegenomen
mogelijkheid op vrijheid van symptomen bij patiënten met matige tot
ernstige RLS en een verbetering van de levenskwaliteit", aldus dr.
Claudia Trenkwalder van het Paracelsus-Elena Hospital, Kassel,
Duitsland en hoofdonderzoeker van de studie.

Voor verdere vragen kan u terecht bij:
Antje Witte, Corporate Communications & Investor Relations, UCB
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.2.559.9264, nancy.nackaerts@ucb.com

Voor de redactie

De ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson is een chronische, degeneratieve
neurologische aandoening die wereldwijd ongeveer zes miljoen personen
treft. De ziekte van Parkinson is het gevolg van het verlies van
zenuwcellen in de hersenen die een chemische substantie produceren,
dopamine genaamd. De symptomen van de ziekte van Parkinson ontstaan
geleidelijk naarmate de hoeveelheid dopamine afneemt, en omvatten
tremor (ongecontroleerd beven), rigiditeit (stijfheid of spanning van
de spieren) en bradykinesea (traagheid van de bewegingen en verlies
van spontane bewegingen). De ziekte van Parkinson wordt vaak
ingedeeld in twee fasen: de vroege fase en de latere fase.

Restless Legs Syndrome
RLS is een levenslange aandoening waarvan de symptomen geleidelijk
verergeren met de leeftijd. RLS treft tussen 3 en 10% van de
populatie in zekere mate en veroorzaakt gewaarwordingen zoals
tintelingen, branderigheid, drukken, knagen en trekken, en wisselt in
ernst van ongemakkelijk tot irriterend en soms pijnlijk. De symptomen
doen zich frequent voor in perioden van rust en inactiviteit zoals
tijdens de nacht. Zonder behandeling kan het Restless Legs Syndrome
oorzaak zijn van uitputting en een negatieve invloed op de kwaliteit
van het leven.

Over Neupro® in Europa
Neupro® is in Europa aanbevolen tot positief advies voor de
symptomatische behandeling van een matig tot ernstig idiopathisch
Restless Legs Syndrome bij volwassenen en voor de behandeling van de
tekens en symptomen in de vroege stadia van een idiopathische ziekte
van Parkinson, in monotherapie of in combinatie met levodopa in de
loop van de ziekte tot de latere stadia waar het effect van levodopa
afneemt of onvoorspelbaar wordt en fluctuaties van het therapeutische
effect kunnen voorkomen.

Consulteer de Europese "Samenvatting van de Productkenmerken" voor de
volledige bijsluiter en veiligheidsinformatie op


http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/neupro/H-626-PI-nl.pdf

Neupro® in de VS
Neupro® werd door UCB in april 2008 van de VS markt teruggeroepen
nadat uit monitoring gebleken was dat partijen Neupro® van de
goedgekeurde specificaties afgeweken waren. UCB werkt samen met de
U.S. Food and Drug Administration (FDA) zo dat Neupro® zo spoedig
mogelijk weer beschikbaar kan zijn voor patiënten in de vroegtijdige
stadia van de ziekte van Parkinson.

Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische
onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en
commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het
vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt
ongeveer 10 000 medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008
een omzet van 3,6 miljard euro. UCB is genoteerd op Euronext Brussel
(symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van
bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden
waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de
resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit
persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen
kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische,
zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige
gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften,
schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn
werknemers.


Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht:


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.