Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Friday 09 January, 2009

UCB

UCB en WILEX in strategische alliantie voor de ...

* WILEX neemt preklinische oncologie-portfolio met vijf producten van
 UCB over
* Gezamenlijke ontwikkelingsstrategie omvat terugkoopopties voor UCB
* UCB wordt strategisch investeerder in WILEX

München, Duitsland & Brussel, België, 9 januari 2009, 07 am CET -
persbericht gereguleerde informatie - UCB Pharma N.V. (UCB) en WILEX
AG, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van geneesmiddelen
en diagnostica voor kanker (WILEX), kondigen vandaag aan dat zij een
overeenkomst hebben bereikt voor een strategisch samenwerking.

WILEX zal de wereldwijde rechten verwerven voor de verdere
ontwikkeling van de gehele preklinische oncologie-portfolio van UCB,
bestaande uit 2 kleine moleculenprogramma's en 3 anti-lichamen
programma's.

UCB behoudt de exclusieve rechten om elk van de vijf programma's
terug te kopen bij het voltooien van de initiële klinische
haalbaarheidstudies voor elk programma en neemt zodoende de
verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling en
commercialisering op zich. In dit geval zal WILEX van UCB
ontwikkeling- en commercialisering termijnbetalingen evenals betaling
van royalties ontvangen.

Indien UCB geen gebruik maakt van zijn terugkooprecht voor elk
programma, zal WILEX de rechten behouden om elk programma te
ontwikkelen en te commercialiseren. In dit geval zal UCB ontwikkeling
termijnbetalingen en royalties ontvangen van WILEX.

Bij het afsluiten van deze transactie zal UCB als strategisch
investeerder 10 miljoen euro in WILEX beleggen. Een verdere 10
miljoen euro zal door UCB betaald worden aan WILEX bij de uitvoering
van de klinische Fase I-studie en de eerste toediening bij de mens
die verwacht wordt binnen twaalf maanden na het begin van de
samenwerking.

Dr. Melanie Lee, Executive Vice-President UCB en President UCB
NewMedicines verklaarde: "WILEX is de ideale strategische partner
voor de ontwikkeling van onze veelbelovende preklinische
oncologie-portfolio. Deze alliantie zal UCB de mogelijkheid geven
zich te focussen op de R&D-prioriteiten in onze kernindicaties, het
centraal zenuwstelsel en de immunologie zoals gedefinieerd in UCB's
SHAPE programma, en tevens gebruik te maken van de grote oncologische
expertise, focus en know-how van WILEX."

Professor Olaf G. Wilhelm, Chairman van de Executive Management Board
van WILEX AG, verklaarde: "De strategische alliantie met UCB is een
belangrijke stap in de geschiedenis van WILEX. De innovatieve
preklinische oncologie-portfolio van UCB is een ideale aanvulling en
uitbreiding van onze geavanceerde klinische pipeline en geeft ons
tevens toegang tot de brede antilichamen technologie van UCB. Met UCB
hebben wij niet alleen een belangrijke ontwikkelingspartner gevonden
maar ook een sterke strategische investeerder, die zal bijdragen tot
de ontwikkeling van ons bedrijf."

Door de overeenkomst geeft UCB de rechten op de vijf preklinische
oncologieprogramma's aan een nieuwe wettelijke entiteit die geheel
eigendom is van UCB. De nieuwe entiteit zal gefinancierd worden door
UCB met 10 miljoen euro in contanten en zal door WILEX worden
verworven in ruil voor 1 818 181 nieuwe aandelen in WILEX van zijn
eigen kapitaal, onderworpen aan de exclusie van de inschrijfrechten
van de aandeelhouders. Door deze transactie zal UCB voor ongeveer 13%
eigenaar worden van WILEX AG (totaal nieuw aandelenkapitaal WILEX: 13
780 935 aandelen) bij het afsluiten van de transactie.

De strategische alliantie werd door de raden van bestuur van zowel
UCB als WILEX goedgekeurd. De betrokken kapitaalsverhoging van WILEX
AG is evenwel onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur
van WILEX en zal van kracht worden op het ogenblik van de registratie
in het Commerciële Register van het bedrijf.

De betrokkenen geven geen verdere details van de transactie vrij.

Contact                     Contact
UCB                       WILEX AG
Allée de la Recherche 60             Grillparzerstr. 10
1070 Brussels, Belgium              81675 Munich,
                         Germany
Antje Witte, Corporate Communications & IR
Tel.: +32.2.559.9414,              Katja Arnold, IR &
Antje.witte@ucb-group.com            PR
                         Phone: +49 89-41 31
Michael Tuck Sherman, Investor Relations,    38-126
Tel.: +32.2.559.9712,              press@wilex.com
michael.tuck-sherman@ucb-group.com        investors@wilex.comOver UCB              Over WILEX
UCB (Brussel, België)       WILEX is een biofarmaceutisch
(www.ucb-group.com) is een     bedrijf gevestigd in München,
wereldwijd opererend en      Duitsland (www.WILEX.com).
toonaangevend           WILEX werd opgericht in 1997,
biofarmaceuticabedrijf dat zich  heeft 64 werknemers en is
toelegt op onderzoek, ontwikkeling genoteerd op de Frankfurt
en commercialisering van      Stock Exchange op de Regulated
innovatieve medicijnen met     Market/Prime Standard (ISIN
specialisatie in aandoeningen van DE0006614720).
centrale zenuwstelsel en, immuun-
en ontstekingsziekten. UCB heeft  De missie van WILEX is de
meer dan 10 000 mensen in dienst  ontwikkeling van
in meer dan 40 landen en      geneesmiddelen en diagnostica
realiseerde in 2007 een omzet van met een gunstig
3,6 miljard euro. UCB staat    bijwerkingenprofiel en de
genoteerd op Euronext Brussels.  gerichte behandeling van
(symbool: UCB).          verschillende vormen van
                  kanker evenals voor de
                  vroegtijdige opsporing van
                  tumoren. De productkandidaten
                  van het bedrijf zijn gebaseerd
                  op antistoffen en kleine
                  moleculen.

                  WILEX heeft een aantrekkelijke
                  product pipeline met
                  kandidaten voor zowel
                  geneesmiddelen als
                  diagnostica: de substanties
                  Rencarex® en Redectane® zijn
                  thans in een Fase
                  III-registratiestudie. De
                  substantie Mesupron® is thans
                  in een Fase
                  II-studieprogramma.Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen op basis van de
huidige plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden
die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk
kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling kunnen worden
gesuggereerd. Belangrijke factoren die de oorzaak kunnen zijn van
dergelijke verschillen omvatten: algemene economische veranderingen,
activiteitensector en concurrentieel klimaat, gevolgen van
toekomstige gerechtelijke uitspraken, veranderingen in regelgeving,
wisselkoersschommelingen alsook het aanwerven en behouden van
medewerkers.


Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht:


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.