Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Tuesday 10 June, 2008

UCB

Otsuka en UCB gaan Keppra�® en Cimzia�® gezamen...

 * Otsuka en UCB hebben een overeenstemming bereikt over de
  gezamenlijke promotie van het anti-epileptische middel Keppra® en
  het anti-TNF-alfa-middel Cimzia® van UCB in Japan - de tweede
  grootste farmaceutische markt in de wereld. Otsuka zal ook mee
  nieuwe indicaties ontwikkelen.

 * Met de tijd zal UCB tot 113 miljoen euro in aanbetalingen en
  verdere resultaatsgebonden betalingen krijgen, evenals
  financiering voor verdere klinische ontwikkeling.


Brussel, België en Tokio, Japan - 10 juni, 2008 op 7:00 am CEST - UCB
en Otsuka Pharmaceuticals Co., Ltd. hebben vandaag aangekondigd dat
beide bedrijven een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend in
verband met twee belangrijke producten van UCB in Japan. UCB en
Otsuka zullen gezamenlijk promotie voeren voor het anti-epileptische
middel (AED) Keppra® (levetiracetam) voor de adjunctieve behandeling
van aanvallen met partieel begin en het anti-TNF-alfa-middel Cimzia®
(certolizumab-pegol) voor de behandeling van de ziekte van Crohn. UCB
en Otsuka zullen Keppra® en Cimzia® ook gezamenlijk ontwikkelen en
promoten voor andere indicaties. UCB zal met Otsuka samenwerken voor
de gezamenlijke promotie van het anti-plaatjesaggregerende middel
Pletaal® (cilostazol) bij geselecteerde klanten gedurende een
beperkte periode.

"Wij zijn enthousiast over deze belangrijke strategische relatie met
Otsuka, dat één van de belangrijkste Japanse farmaceutische bedrijven
is met een uitstekende reputatie op het gebied van ontwikkeling,
commercialisering en verkoop van geneesmiddelen en met een
ondernemerscultuur die consistent is met de onze", aldus Roch
Doliveux, CEO UCB. "Door deze relatie zullen wij Keppra® and Cimzia®
gezamenlijk succesvol in Japan kunnen lanceren, zullen wij hun
mogelijkheden kunnen maximaliseren en zullen wij de toegang tot de
markt kunnen versnellen, ten gunste van patiënten in Japan."

"Wij schatten deze bestanddelen hoog in, evenals de ervaring van UCB
op dit terrein", aldus Tatsuo Higuchi, voorzitter en afgevaardigd
directeur van Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. "Wij zijn zeer verheugd
over deze mogelijkheid om samen te werken met UCB om tegemoet te
komen aan de bestaande medische noden van patiënten met deze
aandoeningen en om gezamenlijk deze innovatieve producten te
ontwikkelen en onze commerciële activiteiten uit te breiden."

UCB en Otsuka hebben overeenstemming bereikt over de economische
afspraken voor Japan waarbij UCB een aanbetaling van 113 miljoen euro
krijgt evenals verdere betalingen op basis van de resultaten en een
financiering voor de klinische ontwikkeling van Keppra® en Cimzia®.

De bedrijven zijn van plan begin 2009 bij het Japanse Pharmaceuticals
and Medical Devices Agency (PMDA) aanvragen in te dienen voor Keppra®
voor de behandeling van epilepsie en voor Cimzia® voor de behandeling
van de ziekte van Crohn.

Over Otsuka
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. werd in 1964 opgericht en is een
wereldwijd farmaceutisch bedrijf met als bedrijfsfilosofie: "Otsuka -
mensen ontwikkelen nieuwe producten voor een wereldwijde betere
gezondheidszorg." Otsuka onderzoekt, ontwikkelt, produceert en
commercialiseert innovatieve en originele producten met een focus op
farmaceutische producten voor de behandeling van ziekten en producten
voor het onderhoud van de dagdagelijkse gezondheid. Otsuka wil een
onderneming zijn die een wereldwijde waarde creëert, met respect voor
de hoge ethische normen die vereist zijn voor een onderneming die
betrokken is bij de menselijke gezondheid en het menselijke leven,
met behoud van een dynamische bedrijfscultuur en in harmonieuze
samenwerking met de lokale gemeenschappen en het natuurlijke milieu.

De Otsuka Pharmaceutical Group omvat 104 bedrijven en geeft in 18
landen en regio's over de gehele wereld werk aan ongeveer 33.000
medewerkers. Otsuka en zijn geconsolideerde filialen hadden in het
fiscale jaar 2007 een jaarlijks zakencijfer van 928,4 miljard Japanse
yen.

Over UCB
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd aanwezig
biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het onderzoek, de
ontwikkeling en de commercialisering van vernieuwende farmaceutica en
biotechnologische producten voor aandoeningen van het centrale
zenuwstelsel, allergische/ respiratoire aandoeningen immuunziekten en
inflammatoire aandoeningen en oncologie. UCB wil een toonaangevende
positie bekleden in de categorieën van ernstige ziekten. UCB heeft
ongeveer 12 000 mensen in dienst in meer dan 40 landen. In 2007
realiseerde het bedrijf een zakencijfer van 3,6 miljard euro. UCB
staat genoteerd op Euronext Brussels.

Over Keppra®
Keppra® (levetiracetam) is een middel tegen epilepsie met een
ervaring van meer dan 2 miljoen patiëntjaren. Keppra® werd voor het
eerst goedgekeurd in 1999 (VS) en in 2000 (EU) als adjunctieve
behandeling voor de behandeling van aanvallen met partieel begin bij
volwassenen met epilepsie. Sindsdien heeft het middel in de VS en in
Europa verschillende bijkomende indicaties gekregen als adjunctieve
behandeling voor zowel partiële als veralgemeende vormen van
aanvallen. Keppra® is in Europa ook goedgekeurd als monotherapie voor
de behandeling van aanvallen met gedeeltelijk begin bij volwassenen
met epilepsie.

Over Cimzia® (certolizumab-pegol)
Cimzia® is het eerste en enige gePEGyleerde anti-TNF-alfa (Tumour
Necrosis Factor alfa). Cimzia® heeft een hoge affiniteit voor humaan
TNF-alfa en neutraliseert selectief de pathofysiologische effecten
van TNF-alfa. In het voorbije decennium is TNF-alfa een leidende rol
gaan spelen als belangrijk onderwerp van fundamenteel onderzoek en
klinische exploratie. Dit cytokine speelt een essentiële rol als
mediator van pathologische ontsteking en een overmatige productie van
TNF-alfa zou een rechtstreekse rol spelen in een groot aantal
ziekten. UCB ontwikkelt Cimzia® voor indicaties als de ziekte van
Crohn, reumatoïde artritis en andere auto-immuunaandoeningen. Voor
verdere informatie, gelieve de Cimzia® website: www.cimzia.com te
consulteren.

Over Pletaal®
Pletaal®/Pletal® (cilostazol) is een middel tegen plaatjesaggregatie
dat anti-aggregerende en vasodilaterende effecten vertoont en een
gunstig effect heeft op de endotheliale cellen door een selectieve
inhibitie van de intracellulair activiteit van PDE3 (cGMP-inhibited
phosphodiesterase). Het middel verbetert stoornissen van de arteriële
circulatie door de antitrombotische effecten van de anti-aggregerende
activiteit, de toename van de cerebrale doorbloeding en van de
bloedvoorziening van de onderste ledematen als gevolg van de
vasodilaterende activiteit, evenals door de gunstige effecten op de
endotheliale cellen. Daardoor verbetert het middel de subjectieve
symptomen van chronische arteriële obstructie en voorkomt mogelijke
recidieven van herseninfarct.

Toekomstgerichte verklaringen
Deze persmededeling omvat toekomstgerichte verklaringen op basis van
de huidige plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden
die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk
kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling kunnen worden
gesuggereerd. Belangrijke factoren die oorzaak kunnen zijn van
dergelijke verschillen, omvatten: veranderingen in de algemene
economische situatie, commerciële en concurrentie- omstandigheden,
gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, veranderingen in
regelgeving, wisselkoersschommelingen en het aanwerven en behouden
van medewerkers.Contacts:
UCB Group                 Otsuka Pharmaceutical Co.,
                     Ltd.
Antje Witte                Hideki Shirai
Corporate Communication & Investor    Public Relations Department
Relations
T: +32-2-559-9414
Antje.witte@ucb-group.com         siraih@otsuka.jpKlik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht: