Information  X 
Enter a valid email address

Wärtsilä Oyj Abp (0IKJ)

  Print      Mail a friend

Thursday 03 April, 2008

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä levererar två kraftverk till Brasil...

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 3.4.2008, kl. 11.15

Wärtsilä fick i slutet av mars två kraftverksbeställningar från
Brasilien till ett totalt värde på 188 miljoner euro. Kraftverken
väntas vara i drift i början av 2010.

"Betydande faktorer bakom erhållandet av beställningarna var den höga
totala verkningsgraden hos Wärtsiläs motorer och vår förmåga att
erbjuda en helhetslösning som omfattar nyckelfärdig leverans samt
drifts- och förvaltningstjänster efter leverans. Wärtsilä har
levererat flera stora kraftverk till regionen, och således kan
bolaget genast erbjuda ett starkt lokalt stöd", säger Robson Campos,
Wärtsilä Power Plants  regiondirektör i Brasilien.

Värdet på kraftverksordern från det självständiga brasilianska
energiproduktionsbolaget Borborema Energética SA är nästan 100
miljoner euro. Krafverkets effekt är 164 MWe. Förhandlingar om
drifts- och förvaltningsavtalet förs med kunden.

Den andra ordern på 88 miljoner euro kom från Termelétrica Viana SA.
Kraftverkets effekt är 170 MWe. Wärtsilä har slutit ett drifts- och
förvaltningsavtal, som gäller i tio år efter att kraftverket tagits i
drift.

Hittills har Wärtsilä konstruerat och levererat 16 kraftverk till
Brasilien. Den totala kapaciteten hos de kraftverk som Wärtsilä
levererat till Brasilien, inklusive de nya beställningarna, är över
1100 MWe.

Ytterligare information:
Christoph Vitzthum, Direktör, Wärtsilä Power Plants, tel:
+358-107095670
Robson Campos, Regiondirektör, Power Plants, Wartsila Brasil tel:
+55-21 2223 2939
Atte Palomäki, Kommunikationsdirektör, Wärtsilä, tel: +358-107095599

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under
produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som
gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och
kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.
Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä
vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med
över 16 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i
världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i
Helsingfors.
www.wartsila.com