Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Friday 28 March, 2008

UCB

Nieuw lid voor Raad van Bestuur van UCB

Brussel (BELGI�), 28 maart 2008 om 7:00 AM CET - UCB heeft vandaag
bekendgemaakt dat het Norman J. Ornstein voordraagt om tijdens de
volgende Algemene Vergadering tot nieuw lid van de Raad van Bestuur
van UCB te worden benoemd. Norman Ornstein, resident scholar aan het
American Enterprise Institute in Washington D.C., is een expert op
het gebied van het Amerikaanse Congres. Ornstein behaalde een
doctoraat in de politieke wetenschappen aan de University of Michigan
en een eredoctoraat in de rechten aan de University of Minnesota.

Tijdens de volgende Algemene Vergadering, op 24 april 2008, lopen de
mandaten van vier Bestuurders ten einde. Om de deskundigheid van de
Raad verder te verruimen, zijn nu vier kandidaten voor de benoeming
tot onafhankelijk Bestuurder geselecteerd, onder wie de in december
2007 aangekondigde personen:

  * Thomas Leysen, CEO van Umicore en toekomstig Voorzitter van het
    VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), die op 1 januari 2009
    zal toetreden tot de Raad van UCB;
  * Jean-Pierre Kinet, hoogleraar aan het Harvard Institute of
    Medicine en het Beth Israel Deaconess Medical Center in de VS;
  * Armand De Decker, Voorzitter van de Belgische Senaat;
  * En Norman J. Ornstein.

Over UCB
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd aanwezig
biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het onderzoek, de
ontwikkeling en de commercialisering van vernieuwende farmaceutica en
biotechnologische producten voor aandoeningen van het centrale
zenuwstelsel (inclusief epilepsie), immuunziekten en inflammatoire
aandoeningen (inclusief allergische/ respiratoire aandoeningen) en
oncologie. UCB wil een toonaangevende positie bekleden in de
categorie�n van ernstige ziekten. UCB heeft ongeveer 12 000 mensen in
dienst in meer dan 40 landen. In 2007 realiseerde het bedrijf een
zakencijfer van 3,6 miljard euro. UCB staat genoteerd op Euronext
Brussels.

Voor verdere informatie
Antje Witte, Vice-President Corporate Communications & Investor
Relations, UCB Group
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb-group.com

Toekomstgerichte verklaringen
Deze persmededeling omvat toekomstgerichte verklaringen op basis van
de huidige plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden
die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk
kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling kunnen worden
gesuggereerd. Belangrijke factoren die oorzaak kunnen zijn van
dergelijke verschillen, omvatten: veranderingen in de algemene
economische situatie, commerci�le en concurrentie- omstandigheden,
gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, veranderingen in
regelgeving, wisselkoersschommelingen en het aanwerven en behouden
van medewerkers.


Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht: